Eiendommer

product image
Eiendommer

Molde Næringseiendom består  av bygg konsentrert i Grandfæra Næringspark øst for Molde sentrum. Her er det ca 20.000 m2 utbygd og utleid kontor og serviceareal. I tillegg har Grandfjæra Næringspark et utviklingspotensiale på ca 17 000 m2 som kan utvikles i tråd med etterspørselen. 

Våre eiendommer:

  • Grandfjæra 22a: LBO atrium
  • Grandfjæra 22B: Kranhuset
  • Grandfjæra 24: Platehallen
  • Grandfjæra 28: Molde Mølle
  • Grandfjæra 30 Brennehallen
  • Grandfjæra 32 Malerhallen

<< Tilbake


  • x