Eiendommmer, ledige lokaler og prosjekt

Vi har nå tre arealer ledig i Molde Mølle på hhv. 206 m2, 31 m2 og 23 m2.